Telefonia VoIP

Telefonia VoIP - nowoczesne rozwiązanie telekomunikacyjne, wykorzystujące sieci komputerowe do przekształcania i przesyłania dźwięku. Do prowadzenia rozmów przy pomocy telefonii VoIP niezbędny jest dostęp do internetu.