Systemy przyzywowe

Systemy przyzywowe - znajdują zastosowanie przede wszystkim w obiektach, w których sprawowana jest opieka nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej, takich jak szpitale i domy opieki, ale także w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, aresztach i zakładach karnych.