Projektowanie

W pierwszym etapie proponujemy pomoc w określeniu i oszacowania potrzeb, a także możliwości lokalizacyjnych. Dobieramy właściwe rozwiązania i ich skalę docelową. Przygotowujemy techniczno-ekonomiczne założenia dotyczące inwestycji oraz wykonanie dokumentacji projektowej.