Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne - instalacja oświetlenia awaryjnego jest zaliczana do grupy czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, jej zadaniem jest zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji, poprzez oświetlenie miejsc, w których brak oświetlenia podstawowego utrudnia lub całkowicie uniemożliwia ewakuację ludzi z budynku. Oświetlenie ewakuacyjne to oświetlenie dróg ewakuacji, oświetlenie strefy wysokiego ryzyka i oświetlenie strefy otwartej (antypaniczne). Dla każdego z wyszczególnionych typów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wymagane są indywidualne zalecenia.