Okablowanie strukturalne (LAN) oraz urządzenia sieciowe

Okablowanie strukturalne (LAN) oraz urządzenia sieciowe – podstawowa sieć wymiany danych, dostępu do Internetu oraz komunikacji wszystkich systemów słaboprądowych; pozwala na korzystanie z tych samych urządzeń i aplikacji wielu użytkownikom jednocześnie. Prawidłowo utworzona sieć LAN pozwala na bezpieczną transmisję danych, przesyłanie głosu i obrazu, oraz dostęp (także zdalny) do wspólnych aplikacji i serwerów pocztowych.