Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) i systemy ppoż. (SAP/SSP)

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) i systemy ppoż. (SAP/SSP) - dźwiękowe systemy ostrzegawcze to zrozumiałe, słowne komunikaty ostrzegawcze pozwalające na sprawne poinformowanie przebywających w budynku osób o zaistniałym niebezpieczeństwie. Współpracują one z systemami przeciwpożarowymi, umożliwiając sprawną i bezpieczną ewakuację z obszaru zagrożenia. Systemy przeciwpożarowe pozwalają na wykrycie pożaru w możliwie wczesnym jego stadium. Informacja o pożarze przekazywana jest do jednostki Straży Pożarnej lub do stacji monitorującej.